Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Orpheus2
Danışman Değerlendirme Raporu

 DANIŞMAN DEĞERLENDİRME RAPORU

Danışmanlar her yarıyılın sonunda ÖYP Koordinatörlüğü'nün "Dönemsel Rapor" hazırlanmasına ilişkin yazısına istinaden ÖYP Araştırma Görevlileri için hazırladığı "Değerlendirme Raporu"nu enstitüye sunarlar.