Rakamlarla SBE

Başvuru ve Kayıt
ÖZEL ÖĞRENCİLİK
 
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre
Özel Öğrenci Kabulü
MADDE 48 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler,
ders sorumlusu ile akademik anabilim/anasanat kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul
edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve
derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(2) Özel öğrenciler, kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Başvuru için gerekli belgeler.
1. Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin 1(Bir) adet fotokopisi)
2. Türk Uyruklu Adaylar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (A4 kağıda çekilmiş 1(Bir) adet fotokopi)
3. Yabancı Uyruklu Adaylar Pasaport Fotokopisi (A4 kağıda çekilmiş 1 (Bir) adet fotokopi)
4. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri: Öğrenci Kimlik Fotokopisi (A4 kağıda çekilmiş 1 (Bir) adet fotokopi) veya Öğrenci Belgesi
    ODTÜ Enformatik Enstitüsü öğrencileri: Öğrenci Kimlik Fotokopisi (A4 kağıda çekilmiş 1 (Bir) adet fotokopi) veya Öğrenci Belgesi
    ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Nörobilim ve Nöroteknoloji programı öğrencileri: Öğrenci Kimlik Fotokopisi
    (A4 kağıda çekilmiş 1 (Bir) adet fotokopi) veya Öğrenci Belgesi
    OMU Biyoistatistik öğrencileri: Öğrenci Kimlik Fotokopisi (A4 kağıda çekilmiş 1 (Bir) adet fotokopi) veya Öğrenci Belgesi
    Hacettepe Üniversitesi personeli: Personel Kimlik Fotokopisi (A4 kağıda çekilmiş 1 (Bir) adet fotokopi)
5. Banka Dekontu (Halk Bankası) (Ad-Soyad T.C., program adı, YL-DR belirtilecektir)
 
Başvurular                   
: 07 - 11 EKİM 2019                                                        
2019 - 2020 GÜZ YARIYILI BAŞVURULARI
T.C. Uyruklu öğrenciler
:   60.- TL.                                               
ÖZEL ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ (Yerel Kredi Başına Ödenmesi Gereken Ücret)
Uluslararası öğrenciler
: 120.-TL.
 Bilgi Notu:
1. Yerel kredi, "T-P-K-AKTS" kredi tiplerinden "K" sütunun altındaki değerdir.
2. Özel öğrenci ücretleri T.C. uyruklu öğrenciler için "yerel kredi miktarı x 60₺"dir.
3. Özel öğrenci ücretleri uluslararası öğrenciler için "yerel kredi miktarı x 120₺"dir.
4. Lütfen seçeceğiniz dersin seviyesini (Doktora-Tezli Yüksek Lisans- Tezsiz Yüksek Lisans) Hacettepe Üniversitesi-Ders Kataloğu/Bilgi Paketi web sitesinden kontrol ediniz.
5. Özel öğrenci ücretleri Halkbank
  • Doktora dersleri için                      : TR82 0001 2001 5410 0006 0003 59 
  • Tezli Yüksek Lisans dersleri için   : TR12 0001 2001 5410 0006 0003 58
  • Tezsiz Yüksek Lisans dersleri için: TR39 0001 2001 5410 0006 0003 57

numaralı hesaplara yatırılacaktır.

Bir dönemde farklı seviyelerden (Doktora, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans) ders alınmışsa, her ders ücreti kendi seviyesi ile ilgili hesaba yatırılacaktır.

Ders kodlarındaki sayılar '6' ile başlayan dersler yüksek lisans, '7' ile başlayan dersler doktora dersleridir. (Ör: ANA601 dersi bir yüksek lisans dersi, ANA701 ise bir doktora dersidir.)

Ör: Doktoradan 2 kredilik, tezli yüksek lisanstan 3 kredilik ders alan T.C. uyruklu öğrenci; doktora hesabına 120 TL, tezli yüksek lisans hesabına 180 TL yatıracaktır.

*Lütfen EFT yoluyla ödeme yapmayınız.


ÜCRET ÖDEYECEKLER 

* H.Ü. dışındaki diğer üniversite öğrencileri
* H.Ü. bağlı enstitülerin ikinci öğretim öğrencileri

ÜCRET ÖDEMEYECEKLER
* H.Ü. Öğrencileri (Devam eden öğrenciler)
* H.Ü.MD PhD Öğrencileri
* H.Ü. Araştırma Görevlileri
* ODTÜ Enformatik Enstitüsü öğrencileri
* OMU Biyoistatistik öğrencileri
* ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Nörobilim ve Nöroteknoloji programı öğrencileri
Başvuru ve Kayıt İşlemleri
1- http://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresinde yer alan Aday Öğrenci girişinden sisteme üye olunması gerekmektedir. sisteme üye olurken vermiş olduğunuz e-posta adresine kullanıcı adı ve parolası gönderilecektir.
2- Almış olduğunuz Kullanıcı Adı ve Parolası ile Aday Öğrenci menüsünden sisteme giriş yapınız özel öğrenci kısmından almak istediğiniz dersleri seçip Özel Öğrenci Formu'nun Üç (3) adet çıktısını alarak Ders sorumlusu ve Anabilim Dalı        
    Başkanına imzalattıktan sonra istenen belgeler ve banka dekontu ile enstitüye teslim ediniz.
    Üç (3) adet Özel Öğrenci Formu'nun 1'i Enstitü, 1'i Öğrenci, 1'i de Anabilim Dalı içindir)
3- Kayıt işlemlerinin tamamlanması için mutlaka Özel öğrencilik Formlarının Enstitü Öğrenci İşlerine istenen belgeler ile teslim edilmesi gerekir.
4- H.Ü.diğer Enstitü öğrencileri Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmayacaklardır. Kendi enstitülerinden Program Kaydı Menüsünden ders seçeceklerdir.Bu öğrenciler kendi enstitülerinden detaylı bilgi alabilirler.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr