Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Orpheus2
Başvuru ve Kayıt

Başvuru

Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik programlarına başvuru için detaylı bilgilere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktoru (MDPhD) Bütünleşik Programı web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kayıt

MD-PhD Çekirdek Programa kabul edilen öğrenciler akademik takvimde ilan edilen yeni öğrenci kayıtları tarihleri arasında  //enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp linkinden Öğrenci Kullanıcı Adı ve Parolası alarak istenen belgelerle Sağlık Bilimleri Enstitüne kayıtlarını yaptırır. Kayıt olan öğrenciye Kullanıcı Adı (Öğrenci Numarası) ve Parolası verilir. Öğrenci sistemden alacağı dersleri seçer, aldığı çıktıyı ilgili kişilere (Anabilim Dalı Başkanı'na, Danışman Hoca'ya) imzalatarak ve kendi de imzalayarak enstitüye teslim eder. 

İstenen Belgeler

  • ALES Belgesi

ALES Taban Puanı ve Türünü gösteren tablo’da belirtilen puanlara sahip olmak şartıyla üç (3) yıldan eski olmayan bir (1) adet belge. (ÖSYM sayfasından alınacak çıktıya el yazısı ile belgenin doğruluğunu beyan ederim yazarak isim, tarih ve imza atılmalı)

GRE – GMAT Belgesi

GRE veya GMAT belgesi ile yapılacak başvurular için "ALES-GRE ve ALES-GMAT Dönüşüm Tablosu"nda belirtilen puan türü dönüşümleri geçerli olacaktır ve kullanılacaktır.

  • Yabancı Dil Belgesi

Yabancı Dil Puanları tablosu’nda belirtilen taban puana sahip bir (1) adet belge.

♦ Geçerlilik Süresi : Sınav tarihinden itibaren beş ( 5) yıldır. (Yabancı Dil sınavlarının geçerlik süresi hakkında karar.)

♦ ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eş Değerlik Tablosu’nda bulunan belgeler kabul edilecektir.

♦ (ÖSYM sayfasından alınacak çıktıya el yazısı ile belgenin doğruluğunu beyan ederim yazılarak isim, tarih ve imza atılmalı.)

♦ YÖKDİL sınavı puanı YDS puanı ile aynı kabul edilir. (YÖK’ünYÖKDİL puanı eşdeğerliği hakkındaki kararı)

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türk Uyruklu Adaylar için)

Bir (1) adet A4 kağıda çekilmiş fotokopi.

  • Pasaport Fotokopisi (Uluslarası Adaylar için)

Bir (1) adet A4 kağıda çekilmiş fotokopi.

MD-PhD Özel Öğrencilik

MD-PhD Programına özel öğrenci olarak kabul edilen adaylar akademik takvimde ilan edilen özel öğrenci kayıtları tarihleri arasında  //enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp linkinden Özel Öğrenci Kullanıcı Adı ve Parolası alır. Alınan kullanıcı adı ve parolası ile öğrenci, sistemden alacağı dersleri seçer, aldığı çıktıyı ilgili kişilere (Anabilim Dalı Başkanı'na ve Dersin Sorumlusu'na) imzalatarak ve kendi de imzalayarak enstitüye teslim eder.