Rakamlarla SBE

ALES-DİL Puanları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURUDA ARANACAK ALES/TUS/YDUS VE YABANCI DİL  PUAN KOŞULU

YABANCI DİL

PUANI

*ALES

PUANI

 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 60 60
 DOKTORA PROGRAMLARI
 (Temel Tıp Bilimleri alanında yer alan doktora programlarında TUS puanı da geçerlidir)
70 60
 BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMLARI
 (Temel Tıp Bilimleri alanında yer alan doktora programlarında TUS puanı da   geçerlidir)
70 80

 

*Programa ilişkin ALES puan türü (SAY/EA/SÖZ); //akts.hacettepe.edu.tr/index.php adresinde "Derece Veren Programlar → Doktora/Yüksek Lisans → İlgili Program → D.4 Kayıt Kabul Koşulları" kısmında belirtilmektedir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI DİL PUANI

ALES

PUANI

Eczacılık Uygulamaları
Anabilim Dalı
 İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans  55 55
 Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları Tezsiz Yüksek   Lisans 55 55
 Hastane EczacılığıTezsiz Yüksek Lisans istenmiyor istenmiyor
Famasötik Teknoloji
Anabilim Dalı
 Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezsiz Yüksek Lisans  60 60
 Farmasötik Teknoloji Tezsiz Yüksek Lisans 60 60
 Kozmetoloji Tezsiz Yüksek Lisans 60 60
Klinik Eczacılık
Anabilim Dalı
 Klinik Eczacılık Tezsiz Yüksek Lisans istenmiyor 55
Halk Sağlığı Anabilim Dalı  Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans 60 60
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilm Dalı  Çocuk Ortopedisi ve Çocuk Çocuk Omurga Cerrahisi   Tezsiz Yüksek Lisans 70 istenmiyor
Beslenme Bilimleri
Anabilim Dalı
 Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans 55 istenmiyor
Sosyal Pediatri
Anabilim Dalı
 Çocuk İstismarı ve İhmali Tezsiz Yüksek Lisans 60 60
Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Anabilim Dalı
 Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans 60 istenmiyor
 Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi Tezsiz Yüksek Lisans 60 istenmiyor
Pediatrik Temel Bilimler Anabilm Dalı  Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans 70 istenmiyor
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  Klinik Beslenme Tezsiz Yüksek Lisans istenmiyor istenmiyor
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Anabilim Dalı  Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) 70 istenmiyor
    YABANCI DİL PUANI TUS/YDUS PUANI
Pediatrik Temel Bilimler Anabilm Dalı  Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans 60 60

*Sağlık Bilimleri Enstitüsü programları hakkındaki senato kararı için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr