Rakamlarla SBE

Program Kaydı ve Ekle-Sil fişleri hakkında

Sevgili Öğrenciler,

Enstitümüz akademik takviminde de belirtildiği üzere 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında program ve ders kayıtlarını yapmanız gerekmektedir.

Pandemi nedeniyle teması en aza indirebilmek, siz öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve personelimizin riskini azaltabilmek amacıyla ders seçim işlemlerini tamamlayan Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerinizin program fişlerini ve program değişikliği yapmaları  durumunda ekle-sil fişlerini imzalayıp danışmanlarına elektronik ya da fiziksel olarak iletmeleri ve danışmanları tarafından da imzalanan fişlerin  Anabilim Dalı Başkanlığında toplanarak, Ana Bilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitümüze toplu olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr