Rakamlarla SBE

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO) Bursları.

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO) Türkiye’de moleküler biyoloji temelli yaşam bilimleri alanında akademik bir kariyer hedefleyen araştırmacıların, araştırmalarını ilerletmelerine, uluslararası itibarlarını desteklemelerine ve hareketliliklerini sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla kısa veya uzun dönemli burs destekleri ile kurs, atölye çalışmaları, konferanslar düzenlenmesi için finansal destek sağlamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr