Rakamlarla SBE

SBE601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği sınav tarihleri ve yerleri.

 

Sınav Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri
 I. Ara Sınav  26 Kasım 2019   15.40  Amfi 2
II. Ara Sınav 14 Ocak 2020 15.40 Amfi 4
Genel Sınav 28 Ocak 2020 15.40 Amfi 4

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr