Rakamlarla SBE

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince lisansüstü öğrencilikleriyle ilişiği kesilecekler hakkında duyuru.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Enstitümüz lisansüstü programlarından ilişiği kesilen öğrencilerimize ait 24.09.2019 tarihli yönetim kurulu kararları aşağıdaki bağlantılarda sunulmuştur.

Bu ilan tebliğ yerine geçer. İlişiği kesilenlere Enstitümüz bilgi sistemine kayıtlı e-posta adreslerine ilgili kararlar gönderilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlgililere tebliğ olunur.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr