Rakamlarla SBE

Mezuniyet İşlemleri

Doktora
TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ:
Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Tez savunma sınavı jürisi danışmanın ve ilgili anabilim dalı kurulunun önereceği en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan belirlenecek iki yedek öğretim üyesinden oluşmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Tez izleme komitesi üyeleri savunma jürisinin doğal üyesidir. İkinci tez danışmanı juride yer alamaz.
(3) Tez, jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç otuz gün içinde jüri toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
SINAV SONRASI:
Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci;
Tezini ciltletmeden önce düzeltmeleri yapılmış ciltlenmeye hazır halinin bir çıktısını ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış Tez Onay Sayfasının orjinalini enstitü öğrenci işlerine getirerek Tez yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ettirir.
Basıma uygun bulunan tezin onay sayfası Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.
Öğrenci sınav tarihinden en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki istenen belgelerle ciltlenmiş tezlerini enstitüye teslim eder.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.

Tezli Yüksek Lisans
TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ:
Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
(1) Öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini  jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Savunma sınavı jürisi, akademik anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az biri Üniversitenin içindeki başka bir anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl; en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktora derecesine sahip öğretim görevlileriden oluşur. Öğretim elemanı sayısının sınırlı olması durumunda jüriler üç kişiden oluşur. Tez danışmanı jürinin doğal üyesidir. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(3) Tez  çalışması , jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren on beşinci ve otuzuncu günler arasında jüri toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
SINAV SONRASI:
Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci;
Tezini ciltletmeden önce düzeltmeleri yapılmış bir çıktısını ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış Tez Onay Sayfasının orjinalini enstitü öğrenci işlerine getirerek Tez yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ettirir.
Basıma uygun bulunan tezin onay sayfası Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.
Öğrenci sınav tarihinden en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki istenen belgelerle ciltlenmiş tezlerini enstitüye teslim eder.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.

Tezsiz Yüksek Lisans
DÖNEM PROJESİ TESLİMİ :
Tezsiz Programlarda Dönem Projesi kabul edilen öğrenciler Anabilim Dalından Dönem Projesi kabul edildiğine dair yazı Enstitüye geldikten sonra en kısa sürede istenen belgeleri Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmek zorundadırlar.
DÖNEM PROJESİ'NİN SBE BİLGİ SİSTEMİNE İŞLENMESİ :
Dönem Projesi dersini kodlayan öğrenciler aynı zamanda proje adını Türkçe ve İngilizce olarak SBE Bilgi Sistemine girmek zorundadır.
DÖNEM PROJESİ TESLİM SÜRECİ

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER'den istenilen belgeler.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER'den istenilen belgeler.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Uzman Onur ASLANER

  onuraslaner@hacettepe.edu.tr