Rakamlarla SBE

Etik Kurul ve Komisyonlar
Etik Sözleşme ve Araştırma Defteri
Güz 2006 yarıyılından itibaren, tez dönemine giren tüm öğrencilerimizle bir "etik sözleşme" yapılması ve tez verilerinin kaydedileceği "laboratuvar defteri" uygulamasına geçilmesi kararlaştırılmıştır.
 
Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için yapılacak etik kurul başvurusu için Hacettepe Üniversitesi’nin Etik Kurulları ve Komisyonları ve
Yüksek Öğretim Kurumu’nun bilimsel araştırma ve yayın etiği ile ilgili kurallara uyulması gereklidir.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Uzman Onur ASLANER

  onuraslaner@hacettepe.edu.tr